GIŻYCKO - stolica Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, leży na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. W jego granicach znajdują się jeszcze dwa małe jeziora Popówka Mała i Popówka Duża. Giżycko jest największym miastem i jednocześnie głównym ośrodkiem wczasowo-turystycznym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W mieście jest 9 portów z ok. 600 miejscami cumowniczymi, kilka plaż i miejsca do wędkowania. Zarówno nad Niegocinem jak i Kisajnem są plaże strzeżone. Długość linii brzegowej obu przylegających jezior to prawie 5 km. W okolicach miasta leży ponad 100 jezior, a dzięki wyjątkowo dogodnym warunkom do uprawiania żeglarstwa, wielu wodnym przystaniom i cyklicznym imprezom regatowym, około 30-tysięczne Giżycko określane jest mianem Wodniackiej Stolicy Polski. Część miasta leży na tak zwanej „Wyspie Giżyckiej”, odciętej kanałami: Łuczańskim, Piękna Góra i Wilkaskim oraz jeziorami Niegocin, Kisajno (część jez. Mamry) i Tajty. Giżycko stanowi również granicę pomiędzy dziką i opanowaną głównie przez żeglarzy północą, a bardziej motorowodniackim południem Szlaku WJM, co stanowi niezwykłą sposobność skorzystania z obu rodzajów wypoczynku na wodzie w jednym mieście.Tu przyroda olśniewa swym bogactwem, a czysta woda i zdrowe powietrze są zachętą do spędzenia cudownych chwil. Tereny otaczające miasto to wymarzone miejsca do uprawiania wszelkich form turystyki aktywnej. Liczne wypożyczalnie rowerów, kajaków i jachtów spełnią życzenia najbardziej wymagających klientów. Amatorzy jazdy konnej i nurkowania znajdą warunki do realizacji swojej pasji oraz instruktorów, którzy zadbają o ich bezpieczeństwo, a wędkarze złowią tu rybę swojego życia. Wieczorem zaś po pełnym wrażeń dniu, w malowniczej scenerii amfiteatru Twierdzy Boyen można wysłuchać koncertu ulubionego artysty lub udać się na tętniącą życiem plażę miejską, gdzie latem skupia się życie towarzyskie Giżycka.Historia, często burzliwa, nie pozostawiła miastu wiele cennych pamiątek. Będąc w Giżycku warto jednak obejrzeć odrestaurowane skrzydło zamku krzyżackiego z XIV w. - dziś ekskluzywny obiekt St. Bruno, pospacerować ulicą Pionierską powstałą na przełomie XIX i XX wieku i ocalałą do dnia dzisiejszego bez poważniejszych zmian, zwiedzić kościół ewangelicki zaprojektowany przez wybitnego architekta Karola Fryderyka Schinkel’a, gdzie co roku odbywa się słynny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.Widowiskowe jest działanie XIX-wiecznego mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim, przekopanym w 1772 r. jako pierwszy z ośmiu kanałów łączących wielkie jeziora mazurskie. To jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z dwóch w Europie, który zbudowano na Kanale Łuczańskim dla ułatwienia łączności Twierdzy Boyen z miastem. Jego ruchome przęsło zwodzone jest w bok, a nie do góry, ma 20 m długości, 8 m szerokości i waży ponad 100 ton. Był i jest obracany ręcznie przez jednego człowieka.Charakterystycznym i z daleka widocznym punktem miasta jest Wieża Ciśnień z końca XIX wieku. Odrestaurowana stanowi dziś niepowtarzalną atrakcję Giżycka i najlepszy punkt widokowy. Wewnątrz jest również lokalne muzeum i kawiarnia.Niewątpliwie największą i bardzo oryginalną atrakcją jest Twierdza Boyen. To jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce. Dzisiaj twierdza pełni funkcję letniego centrum rozrywki, gdzie w malowniczej scenerii amfiteatru, organizowane są liczne koncerty i festiwale mające już swoją renomę jak np. gromadzący od lat wierną publiczność Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”. W twierdzy działa też schronisko młodzieżowe, muzeum, klub motocykli i płetwonurków. W pobliżu fortyfikacji znajduje się Wzgórze św. Brunona, domniemane miejsce męczeńskiej śmierci misjonarza z Kwerfurtu. W roku 2009 Giżycko obchodziło 1000-lecie śmierci świętego, oficjalnego patrona miasta.Rok 2012 jest również szczególny do Giżycka, ponieważ obchodzimy 400-lecie nadania parw miejskich!.Trochę danych statystycznych: Giżycko zajmuje 1 387 ha powierzchni, z czego 364 ha stanowią wody, 235 ha użytki rolne, 143 ha lasy i zadrzewienia, 550 ha tereny osiedlowe i komunikacyjne, 16 ha nieużytki tereny różne.

Giżycko i okolice to wyjątkowe miejsce w skali światowej. Niezwykle bogaty rejon pod względem przyrody, zabytków i dużej ilości baz turystycznych. Dobrze rozwinięte bazy turystyczne, wspaniały klimat, piękne plaże wśród otaczających lasów, malownicze linie brzegowe czyste akweny wodne sprzyjają uprawianiu żeglarstwa, oraz innych form sportów wodnych.Giżycko to nie tylko turystyka wodna to także  niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno-roślinne.Jeziora i lasy kuszą bogactwem łowiskiem wędkarskim i myśliwskim. Okolice Giżycka słyną z niezliczonych  siedlisk rzadkich ptaków .Można zaobserwować m.in. uważanego za symbol Mazur kormorana,perkoza dwuczubego,łyskę, czaplę oraz łabędzia niemego.
Żyje tu również rzadki bocian czarny, czarna kania, orzeł przedni i bielik. Turyści mogą spotakać na swym szlaku wydrę ,bobra ,żółwia błotnego, łosia czy żubra w Puszczy Boreckiej około 25 km od Giżycka. Szczególna atrakcją jesienią są rykowiska jeleni.  


Herb Miasta
W herbie miasta znajdują się trzy leszcze ( duży leszcz pośrodku i dwa mniejsze po obu stronach ) na niebieskim tle.Z herbem wiąże się legenda.Otóz Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm( 1640-1688 ) przebywający w mieście zatrzymał się na obiedzie,gdzie podano mu przepyszne ryby.A że były to leszcze i bardzo mu je smakowały uznał  je za godny powód, by wynagrodzić miasto nadaniem herbu.Ale  historia mówi co innego .Daty wskazują  że pomysłodawcą herbu nie mógł być Fryderyk Wilhelm , bo wtenczas w Prusach rządził jego dziad - Jan Zygmunt , który 5 czerwca 1612 roku nadał miastu pieczęć  z owym wizerunkiem herbowym.


Podstawowym bogactwem regionu są życiodajne łąki, lasy, jeziora, świeże powietrze rzadkie okazy fauny i flory. Krajobraz regionu został ukształtowany w neogenie. Największy wpływ na obecną rzeżbę terenu miała ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, która zakończyła się około 10 tyś lat temu.Cofający się lądolód kształtował ciągi wzgórz, zagłębienia ,pozostawiając po sobie gliny, żwir i głazy. W zagłębieniach między wzniesieniami pozostowały wielkie bryły martwego lodu, które wytapiając się pozostawiły misy wytopiskowe. Tak powstały mazurskie jeziora ,które ręką ludzką połączono systemem kanałów. Świadectwem pobytu lodowca są również obszary moreny dennej. W jej płytkich zagłębieniach utworzyły się liczne torfowiska i tereny bagienne. Stosunkowo surowy klimat wywarł znaczący wpływ na lokalną szatę roślinną.Występuje tu sporo gatunków północnych , w tym wiele uznanych za relikty polodowcowe: grzebień północny i przesiąkra okółkowa. Na torfowistach rosną turzyce ,bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna oraz żurawina błotna. Dla tego co roku te tereny przyciągają rzesze turystów ,miłośników przyrody i spokoju.

BEZPŁATNE STREFY I PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU:
W Giżycku  mieszkańcy, turyści, żeglarzemogą korzystać z bezpłatnego Internetu!

Bezpłatne strefy Hot-Spot, czyli punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu:HOT-SPOT przy moście obrotowym (od 2008)
HOT-SPOTy, punkty PIAP, infomaty

Zasięg: ul. Nadbrzeżna, ul. Olsztyńska do ul. Unii Europejskiej oraz najbliższa okolicę po drugiej stronie kanału Łuczańskiego. Z Internetu mogą również korzystać żeglarze płynący kanałem Łuczańskim będący w zasięgu strefy!

HOT-SPOT w Urzędzie Miejskm w Giżycku (od 2008)

Bezpłatny dostep do Internetu na terenie budynku i w okolicy.


HOT-SPOT na plaży miejskiej (od 2009)

W Strefie możliwe jest m.in. korzystanie z poczty email i przeglądanie stron internetowych. Bezpośrednio w Strefie można znaleźć informację o możliwości darmowego korzystania z Internetu.


Hot-spot działa w oparciu o powstającą infrastrukturę sieci MAN, na łączu internetowym udostępnionym przez Urząd Miejski w Giżycku. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 512 Kb/s. Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu trzeba oczywiście znaleźć się w Strefie Bezpłatnego Internetu. Wystarczy mieć komputer wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową (WiFi), co w nowszych laptopach jest standardem. Starsze wymagają natomiast dokupienia karty (koszt ok. 30 zł). Dostęp do sieci nie wymaga specjalnej rejestracji użytkownika, czy też dokonywania jakichkolwiek ustawień. Należy tylko wybrać sygnalizowaną przez komputer sieć pod nazwą: hot spot przy moście obrotowym -  Gizycko_01, Gizycko_02 lub Gizycko_03 (ustawienia fabryczne), a na plazy miejskiej - Gizycko_04, Gizycko_05 lub Gizycko_06 .


Teren powiatu giżyckiego to obszar, na którym panują doskonałe warunki do  wędkowania.  Zlokalizowanych  jest  tu ponad  100  jezior,  należących  do gospodarstw rybackich, Polskiego Związku Wędkarskiego i osób prywatnych. Głównym kompleksem wodnym powiatu jest system jezior Niegocin i Kisajno, wchodzących w skład Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wymienione akweny połączone są Kanałem Łuczańskim w Giżycku, miejscem szczególnie ulubionym przez wędkarzy.  Na terenie  powiatu przeważają  jeziora  sielawowe  i leszczowe. Większość  posiada  słabo rozwinięte  linie brzegowe, przeważnie zalesione z małymi odcinkami plaż. W części południowej powiatu na terenie miasta Giżycka  gmin Giżycko i Ryn  (jeziora: Niegocin, Boczne, Jagodne, Szymoneckie, Szymon,Tałty i Ryńskie)  dominującym gatunkiem ryb jest płoć, sandacz, leszcz, szczupak, okoń i węgorz. W części północnej, miasto Giżycko i gmina Giżycka (jeziora: Kisajno, Dargin, Dobskie) przeważają leszcze, płocie, szczupaki i okonie. Zlokalizowane na terenie gmin Miłki, Kruklanki i Wydminy jeziora: Wojnowo, Buwełno, Okrągłe, Skomack, Dejguny, Gołdopiwo, Wydmińskie, Gawlik są z kolei naturalną ostoją leszcza, płoci, krąpia, okonia i szczupaka.

W okresie zimowym, lodowe połacie na jeziorach stwarzają możliwość dotarcia i połowu w miejscach niedostępnych w innych porach roku,dlatego też systematycznie zwiększa się grono zwolenników tej formy wędkarstwa.Walory jezior docenione zostały również przez sportowców. Rokrocznie sezon rozpoczynają w maju Mistrzostwa Giżycka w Wędkarstwie Spławikowym, rozgrywane na Kanale Łuczańskim. Najoryginalniejszą imprezą są natomiast Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Drapieżnik”, organizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie na jeziorze Kisajno. Odbywają się tu także, często w randze mistrzostw Polski, zawody różnych środowisk społecznych, branżowych,mundurowych czy kół wędkarskich .


                       Turystyka


Spośród wszystkich form aktywnego wypoczynku w Powiecie Giżyckim, na szczególną uwagę zasługują możliwości uprawiania turystyki rowerowej. Od wielu lat funkcjonują liczne trasy rowerowe, spośród których do najciekawszych należy zaliczyć pętlę wokół jez. Mamry i Niegocin, trasę po Puszczy Boreckiej, czy też szlak grodzisk staropruskich. Łącznie ponad 600 km oznakowanych szlaków rowerowych, na trasach których podziwiać można nie tylko piękne panoramy i krajobrazy, ale także atrakcje regionu, zaś otaczająca nas wówczas cisza i spokój pozwalają na chwilę zapomnieć o problemach codzienności. Na takie wycieczki warto zabrać kamerę czy aparat fotograficzny,aby utrwalić piękno krainy oraz wspaniały świat roślinności izamieszkującychją zwierząt.
Mazurskie jeziora to jednak nie tylko wyzwanie i cel corocznych pielgrzymek  żeglarzy. Środowisko wodne oferuje cały szereg innego typu doznań ekstremalnych. Miłośnicy wiatru we włosach i poczucia prędkości zasiąść mogą za sterem ślizgaczy lub skuterów wodnych. Miłośnicy jeszcze bliższego kontaktu z żywiołem spróbować mogą swoich sił i umiejętności szusując na nartach wodnych z prędkością prawdziwego zjazdowca. Znudzeni windsurfingiem mogą sięgnąć po zupełnie nowe doświadczenie zamieniając żagiel na spadochron, który pozwoli im się wzbić ponad fale i zagwarantuje jedyne w swoim rodzaju przeżycia. Komu spadochron się spodoba nie musi go zdejmować, a tym bardziej wychodzić z wody,aby podczepiając się pod motorówkę sięgnąć po chwile niezapomnianych wrażeń lotu nad jeziorami. Tak oczarowany perspektywą Mazur z lotu ptaka możesz pójść jego śladem i zanurkować. Akweny mazurskie to idealne środowisko dla wszystkich, którzy posmakować chcą podwodnej przygody. Zróżnicowany charakter jezior gwarantuje optymalne warunki nie tylko dla szkolenia. Także bardziej wymagających pociągną wciąż tajemnicze i nie do końca rozpoznane tonie mazurskich jezior. Nienasyceni i żądni jeszcze silniejszych wrażeń mogą się zanurzyć w jedynym w swoim rodzaju klimacie skutych grubą powierzchnią lodu jezior. Mniej wymagający, a żądni szczypty adrenaliny, mogą spróbować swoich sił próbując utrzymać się na ciągniętym przez motorówkę kole, materacu, czy też bananie! Nie zawsze jednak źródłem emocji muszą być prędkość, wysokość i ryk silników. Szlaki kajakowe wiodące jeziorami z Giżycka do Rynu lub MarcinowejWoli, albo wciąż dzikie nurty rzeki Sapiny, to nie lada wyzwanie dla każdego kajakarza, test umiejętności i wytrzymałości nagrodzony możliwością obcowania z wspaniałym środowiskiem przyrodniczym. Namiętne, pełne energii i jakże barwne wieczorne opowieści przy ognisku i „małym jasnym” potwierdzają, że nawet z pozoru spokojna wyprawa z wędką może być źródłem niezapomnianych wspomnień.Zimą sam spacer po zamarzniętej tafli jeziora pozostaje dla wielu niezapomnianym przeżyciem, a co dopiero mknąć po nim psim zaprzęgiem, skuterem,czy też samochodem! Miłośnicy łyżew i ekstremalnego wysiłku mogą spróbować swoich sił w maratonie łyżwiarskim. Zimą jeziora są także rajem dla wędkarzy podlodowych, a otaczający krajobraz jest źródłem nie zapomnianych doznań estetycznych. 

                    Wstępy do Giżyckich obiektów

Twerdza Boyen - Giżycko ul.Turystyczna 1    tel.87 428 83 93
                godz. otwarcia : w sezonie ( VI-VII-VIII)     9.00-19.00
                                                                  ( V, IX )                    9.00-18.00
                                                                  ( IV,X )                     9.00-17.00
                                                                  ( XI-IV)                    9.00-15.00


Wieża Ciśnień - Giżycko ul.Warszawska 37    tel.87 428 51 87
                          godz. otwarcia            ( V,IX )                        10.00-18.00
                                                                  ( VI )                            10.00-20.00
                                                                  ( VII-VIII)                  10.00-22.00

Most obrotowy na kanale Łuczańskim
od 1 listopada 2012 do 31 marca 2013 r. most jest zamknięty dla ruchu wodnego.
godziny otwarcia mostu dla ruchu wodnego
                                                                                                8.10  -   8.30
                                                                                                      10.35 - 11.00
                                                                                                12.30 - 13.00
                                                                                                13.45 - 14.45
                                                                                                15.50 - 17.20
                                                                                                18.30 - 19.00

godziny przejazd dla ruchu kołowego                      8.35  -  10.30
                                                                                                  11.05 - 12.25
                                                                                                  13.05 - 13.40
                                                                                                  14.50 - 15.45
                                                                                                  17.25 - 18.25
                                                                                  19.05  - 8.05

Część zdjęć przyrodniczych pochodzi ze stron:
www.fotoprzyroda.pl    www.magiamazur.pl  www.chomikuj.pl
żródła historyczne
 www.chomikuj.pl
książka ,,Giżycko z dziejów miasta i powiatu,,
żródła własne